Fotowoltaika – przyszłość czy przeżytek?

Przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną zajmuje się dziedzina nauki zwana fotowoltaniką. Ogólnie mówiąc jest to pozyskiwanie…