Czym są systemy przyzywowe?

Systemem przyzywowym zwykło się nazywać zespół urządzeń, które umożliwiają szybką komunikację w budynku czy hali. W wielu…